Сирене

Краве сирене “Белииса” – кръгла форма 3kg PVC кутия

Краве сирене “Белииса” – метална кутия 3,5kg

Домашно сирене "Белииса" - смес (60% краве мляко, 40% овче мляко) 3kg PVC